Tenk nytt og jobb smartere!

Har du råd til å iverksette tiltak før du ser konsekvensene?

Planalot hjelper deg med simulering, top-down og bottom-up.

Fra tallstabling til verdiskaping!

Vi bruker Anaplan fordi det er den teknologien som gir de største gevinstene: Rask implementering, stor fleksibilitet og lav brukerterskel.

Løs bedriftens planning utfordring med Anaplan. Vi hjelper deg i gang med en av over 100 ferdige app’er eller bygger en tilpasset ditt behov.

Kontakt oss gjerne for en nærmere prat

Samarbeid i skyen

Kraftig plan- og modelleringsverktøy

Intuitivt og brukervennlig

Dette har vi gjort for Vectura

Vectura, som leverer komplette logistikkløsninger for drikkevarebransjen, benytter Anaplan til å fastsette priser.

Selskapets tjenester omfatter blant annet innkjøp og innkjøpsløsninger, lagerdrift, transport, salg og informasjonslogistikk. På vegne av importører tas det i dag inn varer fra drøyt 800 produsenter fordelt på over 50 land. Hovedkunder er Vinmonopolet, hotell- og restaurantbransjen, grossister og taxfree-segmentet.

Alle importører og agenter som har Vectura som logistikkpartner, bruker Anaplan til å simulere, kalkulere og melde inn priser. Prisene sendes blant annet til Vinmonopolet.

Løsningen med Anaplan har erstattet et tungvint og tidkrevende Excel-regime. Dette regimet, med utallige feilmuligheter, skapte store utfordringer og utsatte Vectura for betydelig risiko. Anaplan utveksler data med SAP automatisk.

Full kontroll på prisene

Haugen-Gruppen benytter Anaplan til å få kontroll på prisene.

En strømlinjeformet prosess sørger for full kontroll over alle priselementene og at Axapta inneholder korrekt informasjon. Etter tidligere å ha kalkulert prisene i Excel, innså de at dette innebar både en svært arbeidskrevende prosess samtidig som risikoen for feil ble for stor.

Løsningen støtter de ulike prosesstrinnene, slik at de ulike rollene fra innkjøper til key-account får hjelp til å legge inn ulike parametre og verdier, samtidig som det sikrer at kun gyldige og godkjente verdier overføres til Axapta. Haugen-Gruppen har dermed stålkontroll på prisene sine!

Blogg