Algoritmer for alle?

LinkedInTwitterFacebook

“Algorithms are where the real value lies,” sier Peter Sondergaard, senior vice president i Gartner og global head of Research, i sitt åpningsinnlegg til mer enn 8500 CIOs og IT ledere i et fullbooket Gartner Symposium/ITxpo i Orlando. Les mer om “The Arrival of Algoritmic Business”

Hva betyr egentlig dette? Skal enhver virksomhet utvikle sine egne “smarte” forretningsalgoritmer? Algoritmer som skal foreslå tiltak slik at du blir enda mer treffsikker i dine analyser, og for å skape ytterligere verdi for kunden og for deg som leverandør?

Gjennom over 30 år som Business Analyst har jeg benyttet IT verktøy som Turbo Pascal, Visual Basic, MS Access, Excel, DataEase, Google Business Apps, QlikView, MS SQL, Oracle mm, for å effektivisere forretningsprosesser. Som Business Analyst prøver man å fokusere på forretning fremfor teknologi, slik at den endelige løsningen best mulig skal dekke kundens behov. Det er ikke alltid man lykkes, fordi man hele tiden har blitt avsporet og brukt altfor mye tid på tekniske utfordringer. Disse verktøyene har vært godt egnet til forretningsprosesser som fakturering, lagerhåndtering, lønnskjøring og regnskap. Noen BI verktøy har også vært godt egnet for analysere, «hva skjedde?», «hvorfor skjedde det?» og «hva vil skje?». Jeg har jobbet tett med forretningssiden i ulike virksomheter med disse verktøyene, men ser at de ofte blir tynt til det ytterste. De mangler fleksibilitet og agilitet, og støtter i liten grad opp mot målet om hvordan oppnå ønsket resultat.  Les mer om «The Future of Analytics in Integrated Business Planning».

Planalot har valgt å fokusere på Anaplan, et sky-basert verktøy som kombinerer in-memory databasefunksjonalitet med regnearkets evne til å kalkulere, på en måte som gjør det mulig å modellere en forretningprosess på en helt annen måte en tidligere. Med Anaplan tar vi Planlegging og Analyse opp på et nytt nivå, slik at man faktisk kan lage modeller som bidrar til å ta forretningskritiske beslutninger, uten at innsatsen forsvinner i et hav av tekniske utfordringer som gjør at den endelige algoritmen ikke gjør noe annet enn å foreslå det samme som i fjor. Planalot hjelper deg gjennom en smidig arbeidsmetodikk slik at du kan modellere komplekse algoritmer uten at du behøver å kode.

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan du selv kan ta kontroll over din beslutningsalgoritmer og hvordan du kan gjøre disse til en del av din «Lean» kultur for kontinuerlig forbedring, og ikke minst for å kunne håndtere en stadig mer volatil markedssituasjon.

Categories: Anaplan, Planalot, Virksomhetsstyring and what if analyse.