Jeg tror ikke dét… Opplever du den som statisk, har du sannsynligvis mer enn én utfordring. Opplever du den derimot som dynamisk, bør også planleggingen fremover være dynamisk.

Planlegging handler om å avgjøre hvordan man mener virksomheten kan oppnå målene sine best mulig.

Planene skal gjenspeile nå-situasjonen og de tilgjengelige ressursene som kreves for at virksomheten skal kunne kjøre på mot de definerte målene. Det bør ta hensyn til hvor man har vært, hvor man er i dag, og hvor man ønsker å gå. Men i virkeligheten planlegger man ikke slik. De fleste virksomheter fortsetter å kun ha sin årlige budsjettprosess som eneste “planlegging”. Budsjettering bør bare være en del av planprosessen, som bør være kontinuerlig.

Økt fart

For komplekse virksomheter vil som regel planleggingsprosessen også bli kompleks, og det vil være frustrerende, tid- og ressurskrevende. Eller kanskje enda verre; planen går ut på dato så snart perioden man har planlagt for begynner. Det er mulig det er jeg som har blitt gammel, (kommer A-Magsinet annenhver dag nå..?) men dynamikken i dagens forretningsverden har da økt? Volatiliteten i for eksempel oljerelaterte virksomheter, har tvunget mange aktører til å bli over middels fokusert på kontantbeholdning.

Agil, rask og endringsvillig

Når markedsforholdene endrer rammebetingelsene, vil den som snur seg fortest rundt og tilpasser seg virkeligheten vinne. Stikkordene vil være agil, rask og endringsvillig. De beste i klassen har dynamiske planleggingsprosesser som gjør at man kan ta for seg de endringene virksomhetens viktigste drivere, enten det er oljepris, kunde-churn eller endret konkurransebilde. Har man løsninger som gir muligheter til å re-kalibrere planene og dermed virksomheten, vil man være godt forberedt. Man må kunne ha muligheter for å skru på de parameterne og driverne som er viktig for ens egen virksomhet, og ikke være låst til løsninger med låste rammer, eller kanskje verre; et regnearkregime som suger tid og krefter ut av medarbeiderne dine og har høy grad av risiko for feil.

Den som forbereder seg er sannsynligvis forberedt.

Categories: Anaplan and Virksomhetsstyring.