Forvent det uventede!

LinkedInTwitterFacebook

Det finnes en rekke mer eller mindre underholdende artikler der ute (og her inne) om planning-løsninger og hvordan man skal planlegge for eller forvente det uventede, eller «Expecting the unexpected».

Dette burde jo være selvfølgeligheter. Uventede hendelser skjer hele tiden. Noe annet hadde faktisk ikke vært til å holde ut! Men driver man en virksomhet gjelder det å ha evnen til å snu seg raskt rundt for å være i best mulig posisjon til å agere i forhold til hendelsene som inntreffer. Enten det er positive:«Jøss, fikk VI den kontrakten?!» eller negative: «Fillern, vi hadde jo dette oppdraget i boks!?».

Gode modeller

Alle virksomheter håndterer dette på en eller annen måte, avhengig av hendelsens karakter. Noen har bedre rutiner og prosedyrer enn andre, og dette er et konkurransefortrinn. Det å ha simuleringsmuligheter for virksomhetens inntekter og kostnader på drivernivå gjennom gode modeller trenger ikke være rakettforskning, men vil gi muligheter for å være bedre forberedt. Spørsmål som kanskje stilles altfor sjeldent er for eksempel: Hva medfører et uventet tap av en kontrakt eller kunde? Hva blir konsekvensene, og hvordan kan vi best mulig minimere tapet med minst mulig smerte på både kort og lang sikt?

Hva er hensiktsmessig?

Det finnes en rekke tilnærminger til dette, og disse må balanseres med hva som er hensiktsmessig å håndtere for virksomheten slik at man tilrettelegger et nyttig og dynamisk verktøy og ikke enda et IT-verktøy som krever mye input og som gir lite tilbake. For mindre virksomheter vil man sikkert greie å ha kontroll i et Excelark, men man skal ikke bli altfor mye større enn liten før man skaper et monster og begynner å snuble i både egne og andres formler.

Vær forberedt – forvent det uventede.

Categories: Planalot and Virksomhetsstyring.