Følelsebasert beslutning

LinkedInTwitterFacebook

Vi er snåle. I en artikkel i Aftenposten (12.02.2015) ble det beskrevet en sterk etterspørsel i New York etter Mexicola, Coca Cola som er produsert og tappet i Mexico.

Denne er tre ganger så dyr, men entusiastene hevder den er mye bedre og sunnere(!) enn US-Coca. Jeg skal ikke latterliggjøre eller gå inn på detaljer, men det slår meg at dette definitivt ikke er noe nytt fenomen, eller at det bare gjelder snåle amerikanere. Det handler heller ikke bare om enkeltindividets evne til å dreie på fakta, men det handler om følelser og sosial tilhørlighet.

 

Smilende mexikansk dame med svart hår holder frem en Coca Cola flaske. Foto: Kristoffer Rønneberg / Aftenposten

Beslutninger basert på følelser

Dette er definitivt større enn Mexicola. Hver dag, flere ganger om dagen fortrenger vi fakta og tar beslutninger basert på følelser. Dette gjelder til tross for at vi ofte har svært lett tilgang på informasjon som kan støtte oss i en faktabasert beslutning. Ville vi beslutte annerledes om vi hadde mer nøyaktig fakta, beslutningsstøtte og bedre analyseløsninger? Det er ikke sikkert, og det er ikke sikkert beslutningene og konsekvensene av disse ville bli bedre, verken på kort eller lang sikt.

Magefølelsen erstattet kunnskap

Studentene Anders Sjøtrø og Per Ivar Olsen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag konkluderte etter intervjuer med innsatsledere ved Sentrum politistasjon i Trondheim for en tid tilbake at magefølelsen erstattet kunnskap og erfaring i pressede situasjoner, og at begrep som magefølelse, teft, intuisjon og taus kunnskap blir en vesentlig del av oppdragsløsningen.

"Alle var klare på at magefølelsen overstyrer de mer formelle tilnærmingene i vanskelige situasjoner", var en av konklusjonene. Kilde: forskning.no.

De fleste av oss opplever sannsynligvis (og heldigvis..) ikke de samme stressituasjonene som ofte er i politiet, men man kan sikkert regne med at i mange tilfeller vil følelsebasert beslutning fortrenge faktabasert for oss alle.

Fakta er avgjørende

Hvor jeg vil med dette? Jeg fokuserer på å hjelpe mine kunder med planlegging; budsjettering, prognoser, simulering m.m. og opplever ofte at magefølelsen dominerer. «Vi tjener sikkert mer penger neste kvartal, fordi jeg tror…..». Det kan hende man tror rett, men hvis man legger opp til så mye fakta som praktisk mulig også i planleggingsprosessen, er jeg overbevist om at man vil treffe bedre. Så kan du nyte en Mexicola etterpå!

Kontakt oss for en nærmere prat om faktabaserte beslutninger.

Foto: Kristoffer Rønneberg / Aftenposten

Categories: Virksomhetsstyring.