Robotangst og delingsøkonomi

LinkedInTwitterFacebook

Delingsøkonomi, intelligente roboter, sensordata og stadig mer avansert dataanalyse vil endre en del spilleregler. Den siste tiden har det blitt viet noen spaltemeter omkring de utfordringene vi står overfor som en direkte og indirekte følge av teknologiutvikling. Flere enn Siv Jensen ser utfordringene med delingsøkonomien og NHOs Årskonferanse som avholdes i dag fokuserer på ”Det nye arbeidslivet” som er en konsekvens av endringene.

Hvordan skal norske virksomheter forholde seg til de stadige taktskiftene? Noen bransjer vil sannsynligvis forbli upåvirket, mens andre vil få konkurransesituasjonen endevendt. Noen ser konturene nå, mens andre vil få overraskende grisebank. Andre vil dø med sin siste kunde, mens andre igjen vil kunne surfe videre.

Uansett vil den som forbereder seg være forberedt. De som inntar en aktiv og foroverlent holdning vil takle endringene best. Det er et  klart lederansvar å rigge seg best mulig for å kunne håndtere endringer raskt.

For å kunne se konsekvensene av planlagte og nødvendige endringer trenger man IT-løsninger er bygget nettopp for dette. Som muliggjør raske endringer, konsoliderer disse og gir deg umiddelbart de resultatene og nøkkeltallene som er en konsekvens av planlagte endringer.

Evnen til å se konsekvensene av endringer hvis du har to kunder og fire produkter har de fleste. Det fikses enkelt i et Excel-ark. Har du litt flere parametere og dimensjoner blir det mer komplekst, og man trenger løsninger som er utviklet for formålet. Løsningen skal bidra til fleksibel og rask planlegging og simulering, og må ikke medføre at allerede komplekse forretningsprosesser blir enda mer komplekse.

I stedet for å frykte konsekvensene av ny teknologi kan du være proaktiv; ta selv i bruk tilgjengelig og moderne teknologi for å forbli konkurransedyktig.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende diskusjon!

Categories: Planalot.