ROI – En «no brainer»?

LinkedInTwitterFacebook

IT-verktøy som ikke er spisset inn mot et helt spesielt formål inneholder svært ofte funksjonalitet som ikke blir benyttet. Jo mer generisk et verktøy er utformet, desto flere funksjoner forblir ubrukt. Det kan selvsagt være forretningsstrategiske grunner til dette, men ofte skyldes det manglende kunnskap om systemets muligheter eller rett og slett motivasjon til å legge inn nok egeninnsats.

Anaplan, som Planalot har valgt å fokusere på, er et generisk og fleksibelt verktøy innenfor området planlegging og analyse. Jo mer Anaplan utnyttes, desto høyere ROI kan virksomheten oppnå. Anaplan i seg selv vil ikke utgjøre noen forbedring for noen virksomhet. Anaplan gjør deg i stand til å bli mer effektiv og å ta mer presise beslutninger, hvis, og bare hvis du modellerer forretningsprosessene effektivt og utnytter mulighetene verktøyet gir.

Man kan selvsagt ta for seg en trøblete regnearkmodell, og konvertere den over til en bedre struktur i Anaplan. Dette gir sannsynligvis noe forbedring, men kanskje ikke stor nok gevinst til å forsvare investeringen.  Tar man derimot tak i flere prosesser eller flere trøblete regnearkmodeller, vil man oppnå stadig større gevinst.

Anaplan er en sky-basert plattform som inneholder funkjonalitet for å optimalisere planleggings-og analyseprosessene på tvers av virksomheten. Med en mer helhetlig bruk vil man kunne oppnå store forbedringer.

«The ROI is a no brainer», sier Bryan Bayless i McAfee.

Etterhvert som virksomheter opplever et stadig tøffere klima for å overleve, ser vi et hyppigere behov for nye oppdaterte strategier. Planlegging og analyse må gjøres hyppigere og ofte fortløpende. Anaplan vil kunne tilrettelegges slik at man med utgangspunkt i virksomhetens historiske data kan se disse verdiene opp mot nye forutsetninger, til envher tid. På denne måten kan nye strategier testes ut fortløpende og settes ut i livet. Dette krever mye av understøttende verktøy. Tradisjonelle verktøy kommer til kort og applikasjonene blir ofte kostbare å endre på. Man behøver nye smidige verktøy for å komme videre.

Anaplan har mange muligheter og for en mer avansert bruker vil man kunne forbedre mange kritiske forretningsprosesser innen salg/marked, HR, drift og finans. Ikke la de gule lappene henge på oppslagstavla. Legg de gode ideene rett inn i verktøyet og simuler effekten umiddelbart.

Ta kontakt med oss for å vite mer om hvordan du kan bidra til å effektivisere dine forretningsprosesser med støtte i Anaplan.

Utnytter man Anaplan på tvers av organisasjonen vil man kunne oppnå store gevinster og kanskje blir ROI en «no brainer» for deg også!

Anaplan

Categories: Anaplan and planlegging.