Sorry Excel

LinkedInTwitterFacebook

I et overbegeistret forsøk på å ”disse” Excel til fordel for Anaplan, en skybasert løsning som vi i Planalot fokuserer på,  innser jeg i ettertid at dette ble litt for flåsete og dumt.

Det er en grunn til at Excel har en ”fantasillion” lykkelige brukere som absolutt ikke kan komme i gjennom arbeidsdagen uten mer eller mindre avansert bruk av Excel. Det virker, det er tilgjengelig med en gang du åpner maskinen din og du kjenner modellene dine godt.

Det har grenseløse muligheter og et hav av fleksibilitet. Det tillater deg å være spontan og gjøre en analyse eller kalkyle ad-hoc, når du vil.

Og det var nettopp det som jeg også forsøkte å få frem, uten særlig suksess. Det jeg ville få frem var risikoen ved å benytte Excel som kjerneløsning for prognoser, priskalkyler, salgsplanlegging og budsjettering. Dette er prosesser som gjerne flere er involvert i og som fortjener andre typer løsninger som er beregnet på dette og som bla.a inneholder flerdimensjonalitet, arbeidsflyt, sikkerhet og autentisering, logging av endringer, og som også helst er skybasert.

Det er viktig å skille mellom verktøy i verktøykassa, og ikke snakke ned slegga når man ønsker å få frem fordelene ved en høvelbenk.

Derfor: ”Unnskyld, Excel!”

Categories: Anaplan.