«Stuck» to the plan

LinkedInTwitterFacebook

«Stick to the plan» kan ofte være en smart filosofi. I de fleste tilfeller er man også tjent med å gå tilbake til den opprinnelige planen for sjekke av hva man i utgangspunktet hadde sett for seg. Dette gjelder i dag like mye som tidligere. Problemet med å konsekvent holde seg til opprinnelig plan er selvsagt at forutsetningene for planen ofte endrer seg underveis. I mange tilfeller dramatisk, og har man ikke endret kursen underveis, kan det være for sent.

I en global verden, med et utall av konkurrenter, overlappende produkter, flere markeder, flere valutaer, renter, avgifter m.m, som endres på kort varsel, er det utfordrende å følge med i svingene. Komplekse forretnings-modeller med mange usikre faktorer behøver fleksible planleggings- og analyseverktøyer, hvor man kan teste ut nye strategier og planer i sanntid. For å unngå sub-optimalisering mellom avdelinger må planene sees i sammenheng og samordnes. Gammel teknologi  støtter i liten grad den nødvendige smidigheten og fleksibiliteten for å få dette til.

Planalot AS (www.planalot.no) jobber med Anaplan (www.anaplan.com). Anaplan kombinerer BI- tankegang, database- og regnearkprinsipper på en revolusjonerende måte. Resultatet er et svært effektivt, sky-basert verktøy for virksomheter som ønsker å drive planlegging og analyse, også på tvers av organisasjonen.

 “Plans are nothing - planning is everything”  sa tidligere USAs president Dwight D. Eisenhower.  At planen ikke betyr noe, er selvsagt noe overdrevet, men selve planleggings-prosessen for å skape og for å vedlikeholde planene er viktigere, blant annet fordi dette arbeidet krever ny innsikt og kunnskap. Dagens globale og turbulente marked gjør ikke denne prosessen mindre viktig.

Ikke gjør planleggingsprosessen unødig komplisert ved bruk av kompliserte regnearkmodeller med mange sammenvevde ark og filer, makroer og formler som peker i alle retninger. Blir prosessen for kompleks og ressurskrevende kan det i verste fall føre til at planen blir som den var i utgangspunktet.

Se også  2016 Internet Trends side 198, hvor Anaplan blir nevnt som et viktig verktøy i forbindelse med  «The Third Wave» evolusjon av data plattformer innenfor området «Organization-wide analytics platforms».

SØRG FOR IKKE Å BLI «STUCK» TO THE PLAN!

Categories: Anaplan, forecasting, planlegging, and what if analyse.