Virksomhetsstyring – fra sykliske til kontinuerlige prosesser

LinkedInTwitterFacebook

Tradisjonelt er virksomhetsstyring beskrevet som en syklisk prosess: strategiutvikling → planlegging → gjennomføring → rapportering.

Tradisjonelt ble virksomhetsstyring beskrevet som sykliske, kalenderdrevne prosesser: Fra strategiutvikling til planlegging, budsjettering, gjennomføring og rapportering. I dag overvåker vi 24/7. Analyser er ikke lenger drevet av kalenderen, men av hendelser. Omgivelsene endres raskt og med så store konsekvenser at selv strategien må tilpasses uavhengig av hvor vi befinner oss i den finansielle kalender. Og for å ta optimale beslutninger, er det nødvendig med et korrekt og oppdatert kostnadsbilde. Virksomhetsstyringsprosessene er blitt kontinuerlige, interaktive, gjensidig avhengige  og til dels samtidige prosesser og dette stiller oss overfor nye utfordringer.

Tid teller!

Agilitet er en forutsetning for overlevelse og fortsatt suksess og vi må både velge og gjennomføre tiltak raskt og effektivt. Det forutsetter en analytisk tilnærming og planmessig gjennomføring av endringer. For å kunne iverksette endringer og være trygg på at disse er velfundert, må man kunne simulere med ulike variabler og scenarier for å kunne velge det som synes optimalt. Dette må man forvente av en moderne planningløsning.

Planlegging er en lagidrett som pågår uten time-out

Planlegging og analyse er ikke lenger en periodisk prosess for de få. Planlegging handler ikke om konti, periodisering og koststeder, men om verdiskaping. Kunnskapsarbeidere og medarbeidere som opererer i kontakt med kunder, partnere, leverandører eller leveranseapparatet har viktig førstehåndskunnskap. Vi kan øke kvaliteten og redusere usikkerhet ved å inkludere og dele denne kunnskapen, men det betyr mer data, flere brukere og flere sammenhenger.

Økt interaksjon

Interaksjon handler om å dele kunnskap og ikke ikke minst at forutsetninger og endringer automatisk reflekteres i andre deler av løsningen. Men teknologien må være tilrettelagt for dette. De fleste av oss har vel erfaring fra å dele data via regneark, med de klare begrensningene dette har. I planleggings- og analysearbeid skal vi ikke bare dele, men også endre data og se konsekvensen av disse endringene på ulike nivåer og i ulike deler av løsningen samtidig som vi skal kommunisere godt med hverandre.

Metoder og kunnskap eller teknologi?

Gjennom de siste 30 årene er det blitt utarbeidet og utprøvd en rekke metoder innen virksomhetsstyring. Det skorter ikke på kunnskap og metoder, men ofte stopper det opp på grunn av mangelfull teknologistøtte. I stor grad jobber virksomheter med programvare som ble utviklet for 30 år siden. Da var servere, PC-er og datakommunikasjon svært  annerledes enn i dag, og programvaren ble styrt etter de premissene. Jeg er fullstendig klar over at teknologi ikke bare ny-utvikles, men også videreutvikles. Men det er likevel verdt å reflektere over at SaaS-løsninger bør være utviklet for dette og ikke tro at en gammel programvare blir super dersom den plasseres i en sky.

Få stålkontroll på tallene

Det er ganske sikkert at den høye endringstakten vi opplever ikke er midlertidig. Det går ikke over. Tvert i mot! I en verden med raske og uforutsigelige omskiftninger, vil den som tilpasser seg endringene på best mulig måte være blant vinnerne. Derfor er det viktig at teknologien vi velger å bruke ikke gjør ting mer komplisert og tidkrevende enn det prosessene og forretningen i utgangspunktet allerede er.

Vil du diskutere dette videre, ta gjerne kontakt!

Morten Jonassen
morten@planalot.no
Seniorrådgiver

Categories: Planalot and Virksomhetsstyring.